KONTAKT

Visoka tehnička škola strukovnih studija

Adresa: Marka Oreškovića 16, 24000 Subotica, Serbia
Kontakt osoba: Dr. Igor Fürstner
Email: ifurst@vts.su.ac.rs
Telefon: +381 24 655 202

Univerzitet u segedinu - Inženjerski fakultet

Adresa: Mars tér 7. 6724 Szeged
Kontakt osoba: Dr. József Sárosi
Email: sarosi@mk.u-szeged.hu
Telefon: +36-62-546-562

Inženjerska komora Okruga Čongrad

Adresa: Mars tér 7. 6724 Szeged
Kontakt osoba: Dr. Tráserné Oláh Zsuzsanna
Email: titkarsag@csmkik.hu
Telefon: +36-62 554-260

Poslovni Inkubator Subotica

Adresa: Magnetna Polja 6, 24000 Subotica, Serbia
Kontakt osoba:: Srđan Ivanović
Email: office@bis-su.rs
Telefon: +381 544 044