ELI-HU Nonproffit Kft.

Company address
H-6728 Szeged, Wolfgang Sandner utca 3., Magyarország
Central e-mail address
info@eli-alps.hu
Contact person's name and position
Gyarmati Zoltán - projektmenedzser
Contact person's e-mail address
Zoltan.Gyarmati@eli-alps.hu
Contact person's phone number
+36-70/902-5827
Brief presentation of technologies/robots/machines used by the company
Vegyérték-elektron vizsgálatok
Az ELI-ALPS által biztosított extrém-ultraibolya és röntgen források segítségével a kémiai reakciók végbemeneteléért felelős vegyértékelektronok tanulmányozása révén új kutatási lehetőségek nyílnak meg az atomokon és molekulákon belüli folyamatok nagy időfelbontású vizsgálata területén. A fényforrások egyedülálló jellemzői közül számos kihasználható ezekben az új vizsgálatokban, mint például a fényimpulzusok elektromos terének attoszekundumos időskálán való szabályozhatósága, az infravöröstől a röntgensugárzásig terjedő széles spektrális tartományban való elérhetősége, valamint az adott impulzusidők melletti lehető legnagyobb ismétlési frekvencia.

Atomtörzsi-elektron vizsgálatok
A nagy fotonenergiájú, nagy fényerejű extrém-ultraibolya és röntgen források alkalmazásával az atomtörzs elektronjainak nagy időfelbontású vizsgálata is megvalósíthatóvá válik. Jelenleg a belső elektronhéjak részletesebb vizsgálata csak nagy fotonenergiájú sugárzást kibocsátó szinkrotron forrásoknál kivitelezhető, de itt is csak limitált időbeli feloldással és koherens jelleg nélkül. Az ELI-ALPS fényforrásainak egyedülálló kombinációjával lehetőség nyílik a törzselektronok dinamikájának attoszekundumos léptékű követésére.

4D képalkotás
Az atomok, molekulák, kristályok és nanostruktúrák egyaránt atommagokból és elektronokból épülnek fel. Ezen részecskék térbeli (3D) elrendeződése határozza meg az anyag szerkezetét és alapvető tulajdonságait. Ha a rendszert gerjesztik, akkor a válaszreakció jellege és lefolyása időben (1D) és térben (3D) leképezhető lesz. Az ELI-ALPS által biztosított másodlagos fényforrások a 4D leképezés fejlesztését szolgálják és lehetővé teszik az elektronok mozgásának attoszekundumos időbeli és atomi léptékű térbeli megjelenítését.

Relativisztikus kölcsönhatások
A nagyintenzitású lézerimpulzusok (TW, PW) anyaggal való kölcsönhatása jellemzően atomi léptékű (femtoszekundumos, attoszekundumos) időskálán megy végbe. Ezen folyamatok vizsgálatához nagyintenzitású lézerimpulzusokra és ezekhez szinkronizált attoszekundumos próbaimpulzusokra van szükség. Pontosan ezt a kombinációt valósítja meg a szegedi ELI-ALPS létesítmény, amely lehetővé teszi például a lézeres részecskegyorsítás vagy a nemlineáris kvantum-elektrodinamika tanulmányozását is.

Biológiai, orvosi és ipari alkalmazások
Az ELI-ALPS nagy fényességű, nagy ismétlési frekvenciájú, extrém rövid lézeralapú röntgen impulzusok létrehozására lesz képes. A létesítmény jellegéből adódóan új kutatási területek nyílnak meg, és új megközelítési formák válnak megvalósíthatóvá. A lehetséges alkalmazási területek között szerepel többek között az orvosbiológia, a kémia, az éghajlattan, az energetika, anyagtudományi fejlesztések, a félvezetők, az optoelektronika és még számos terület.
Brief presentation of the scope of the company's activities
A Szegeden megépült ELI Attoszekundumos Fényimpulzus Forrás (ELI-ALPS) kutatási nagyberendezés elsődleges küldetése az, hogy ultrarövid impulzusokat szolgáltató fényforrások széles skáláját – különös tekintettel a koherens extrém-ultraibolya (XUV) és röntgensugárzásra, valamint az attoszekundumos impulzusokra – tegye hozzáférhetővé a nemzetközi tudományos közösség különböző felhasználói csoportjai számára.
Description of the wanted collaborations regarding to Industry 4.0, automation, robotics
Alap- és alkalmazott kutatási együttműködések a fotonika és anyagtudományok területén, kutatásiadat kezelés területén épülő együttműködések, optikai eszközök, nagy méretű, speciális követelményeknek megfelelő lencsék, tükrök felületkezelése
Description of the free capacity / arising demand
SZABAD KAPACITÁST KÍNÁL

Intézetünk az aktuális "user call"-ok szerint rendelkezésre álló szabad lézer nyalábidőre fogad be kutatói pályázatokat, valamint kapacitásának legfeljebb 20%-áig terjedően ipari felhasználók jelentkezését is befogadhatja.
Tags
Hungary
service provider
consulting/certification/R+D
offer