Završni trening: Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku - RILIAM

U okviru Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia projekta „Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku – RILIAM”, u prostorijama  Visoke tehničke škole strukovnih studija u Subotici, u četvrtak 20. februara sa početkom u 08 časova, održaće se završni trening. Tema treninga je obuka na kolaborativnom robotu. Obuku će održati Robert Klačak. Trening je otvoren za javnost. Cilj "RILIAM" projekta je podrška malim i srednjim preduzećima u pograničnoj regiji, koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom.