Završna konferencija projekta: Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku - RILIAM

U okviru Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia projekta „Regionalna inovaciona laboratorija za industrijsku automatizaciju i mehatroniku – RILIAM”, u prostorijama “Digital Hive”-a (Somborski put 33a, 24000 Subotica, Srbija), u četvrtak 20. februara sa početkom u 10 časova, održaće se završna konferencija projekta. Tema konferencije je detaljan prikaz rezultata ostvarenih u okviru projekta. Rezultate će predstaviti predstavnici korisnika. Konferencija je otvorena za javnost. Cilj "RILIAM" projekta je podrška malim i srednjim preduzećima u pograničnoj regiji, koja se bave industrijskom automatizacijom i industrijskom robotikom.