Malim koracima, ali uvek napred

Razgovarali smo sa Bakoš Laslom i Feldesi Miklošom iz kompanije 3i o Industriji 4.0 internom razvoju u proizvodima, njihovom predstavljanju na tržištu i networku u industriju.

Šta vredi znati o kompaniji 3i?

Kompaniju 3i osnovali su 1991. godine Šrejner Atila i Silađi Imre, koji su i trenutno vlasnici kompanije. Naziv 3i upućuje na tri reči koje na mađarskom počinju slovom i: informatika, industrijska elektronika i kancelarijska tehnika. Nakon nekog vremena zanemarili smo kancelarijsku tehniku. Danas je naša osnovna delatnost projektovanje i proizvodnja industrijskih upravljačkih sistema i kontrola robotskih ćelija, kao i razvoj i instalacija odgovarajućeg softvera. Pored toga, po potrebi, bavimo se razvojem i proizvodnjom sopstvenih uređaja, kao i dizajnom, razvojom i implementacijom sistema za merenje, prikupljanje i prikaz podataka, akvizicije podataka vezanih za industriju 4.0.

Kako je kompanija dospela dovde?

Paralelno sa konsolidacijom tržišta kancelarijske tehnologije, tražili smo nove načine i oko 2012. godine pokazala se prilika: počeli smo da razvijamo sistem upravljanja industrijskim procesima sa jednom holandskom kompanijom. Snabdevanje fabrika automobila bila je odlična prilika koju smo mogli da iskoristimo.

A pored toga zadržali smo i svoj portfolio. U Mađarskoj postoji nekoliko fabrika u kojima dizajniramo i ugrađujemo kompletne industrijske sisteme za nadzor, obično u farmaceutskoj i automobilskoj industriji, sa mnogo jedinstvenih radnih mašina.

Kako ste došli u kontakt sa industrijskom tehnologijom 4.0?

Otvoreni smo prema robotici i od 2018. godine već imamo nekoliko predatih projekata robotskih ćelija. Vidimo da se proizvodi u proizvodnji stalno menjaju, što veoma otežava praćenje i merenje procesa menjanja, ali mi upravo to radimo. Ako primenite ciljani senzoring, sistem će raditi.

Da li takođe proizvodite kompletnu liniju mašina?

Ne, mi smo dobri u dizajnu: elektroprojektovanje i konstrukcija komandi je naš profil, možemo rešiti bilo šta u projektovanju proizvodnje, dizajnu procesa i implementacije proizvodnih tehnologija. Nemamo kapacitet mehaničara ili bravara. U ovim oblastima blisko sarađujemo sa više mehaničkih kompanija. Obično preko njih dolaze novi klijenti.

To znači da je saradnja prava simbiotička veza. Šta je čini uspešnom?

To su stare veze. Bliski smo jedni drugima i po prostoru i po načinu razmišljanja. Prilikom svakog projekta od samog početka pregovaramo šta će kada sa se desi. Imamo i zajedničku IT platformu: u vezi smo preko oblaka. Zavisimo jedni od drugih i to koristimo u dobrom smislu.

Kakav uticaj i koristi će tehnologiju koju dizajnirate i implementirate imati na kupca?

Videće podatke. Sve više njih shvata da su im podaci potrebni. Podaci koji olakšavaju donošenje odluka, energetski efikasan rad i efikasnu proizvodnju. Počinjemo sa manjim stvarima, npr. merenjem temperature ili prikupljanjem informacija/trenutne vrednosti/pozicija, itd., ili koliko je proizvoda proizvedeno u nizu. Informacije procesiramo i skladištimo. Na taj način će fabrika videti da mašine rade i može da interveniše kako bi poboljšala efikasnost. Pored povećanja efikasnosti druga velika prednost je isključivanje neočekivanih događaja iz proizvodnje. Naime, kompanija će tačno videti kada mašine zahtevaju održavanje, čime se može sprečiti neočekivani zastoj mašina i time zastoj u proizvodnji. Ako možete da predvidite zamenu svojih delova, možete uštedeti mnogo novca.

Ako sam dobro shvatio, vaše mašine su jedinstvene.

Da, tako je, u potpunosti se prilagođavamo zahtevima kupca, veoma smo fleksibilni. To naravno može i da nas ometa i uspori, ukoliko kupac ne zna šta tačno želi, odnosno ne ume da specifikuje svoje ideje. To je jedan od najvećih faktora rizika. Naravno mi kontinuirano profesionalno podržavamo svoje kupce, već i u fazi davanja ponude. Dodao bih da se 3-4 puta od 10 već u ovoj fazi ispostavi da je previše komplikovano ili preskupo uraditi ono što je klijent smislio, tako da se investicija na kraju neće realizovati. Takođe se dešava da je kupac preterano uveren u ono što želi i u tom slučaju je veoma teško primeniti promene koje su potrebne, jer se kupac čvrsto drži svojih ideja.

Po vašem mišljenju na koji način je najbolje da klijent započne uvođenje industrijske tehnologije 4.0? 

Kao prvi korak treba da razmotri da li neki od aktivnosti sadrže proces koji je monoton i ponovljiv. Automatizacija ovakvog procesa ne zahteva puno energije te je preporučujemo onima koji su još početnicu u industriji 4.0. Zatim preporučujemo da i u druge procese uvede promene. Istovremeno, naravno, vidimo da automatizacija kao nužda lebdi nad kupcem jer je danas jednostavno teško naći odgovarajuću radnu snagu čak i za najjednostavnije radne procese. Drugim rečima u mnogim slučajevima razvoj više neće biti stvar povratka, već jednostavna potreba: neko ili nešto mora da obavi posao. Bolja je prevencija ako razmišljamo unapred.

Da li to znači da vi svakako budućnost vidite u industrijskoj tehnologiji?

Da, bez dileme. Prošle godine smo obišli neke kompanije u okviru projekta Industrija 4.0. Videli smo da kompanije ne nalaze radnu snagu a stručni timovi su sve stariji. U okviru projekta dobili smo srebrnu ocenu Industrije 4.0, što je imalo veliki uticaj na nas: bilo je lepo videti firme, dalo nam je ozbiljnu inspiraciju. Svima preporučujemo da pogledaju unaokolo da vide šta ostale kompanije rade i kako rešavaju probleme.

Da li koristite digitalna rešenja ili rešenja robotike i u svom delokrugu?

To je interesantno pitanje, a odgovor je da. Mi smo kompanija orijentisana na projekte, te nam je ranije bilo veoma teško da planiramo svoj posao. Međutim, pre nekoliko godina smo uveli kompleksan sistem korporativnog upravljanja, koji smo dopunili softverom koji smo mi razvili. Suština sistema je da vidimo kretanja materijalnih i kadrovskih resursa utrošenih na projekat u realnom vremenu. Radno vreme se beleži u posebnom, prilagođenom softveru, uključujući ko i gde je putovao. Softver prati zadatke, što znači da podržava dostupnost materijala svim sredstvima kada su potrebni za proizvodnju. Odgovornosti unutar kompanije su postavljene dugi niz godina, nedostajao je samo pravilan protok informacija između kolega odgovornih za pojedine delove. Iz softvera možete lako da izvučete ko je koliko potrošio na dati projekat, ko je koliko putovao, itd. U tu svrhu razvili smo i interfejs za administraciju projekta: unutar kompanije odeljenja ne komuniciraju usmeno jedni sa drugima, već u softveru beleže ostvarene zadatke, što je odmah vidljivo ostalim zaposlenima uključenim u projekat. Tako se projekti odvijaju gotovo bez gubitka informacija.

Drugim rečima resurs se može planirati unapred. Zašto vam je to bilo važno?

Imamo desetine projekata koji se odvijaju odjednom. Bilo je važno da vidimo kada se šta dešava i šta možemo da izračunamo za sledeći projekat.

Šta biste savetovali nekome ko je još uvek u procesu razvoja industrije 4.0 ili ima poteškoća da je primeni: šta da radi?

Ako im primena tek prethodi, neka počnu što pre. Što je manji broj zaposlenih u kompaniji, to je lakše implementirati sistem koji će suštinski promeniti svakodnevno poslovanje. U nekim slučajevima, inovativna tehnološka rešenja mogu se već uvesti u kompaniji sa 4 osobe.

Takođe vidimo da je skoro nemoguće pronaći sistem korporativnog upravljanja koji odgovara svima. Mi smo rešili da razvijamo sopstveni sistem jer nismo mogli da nađemo nijedan koji bi nam u potpunosti odgovarao. Obavezno prilagodite svojoj kompaniji sistem korporativnog upravljanja. Razvoj sopstvenog sistema ili barem dobro osmišljeno planiranje nećete moći izbeći!